အရမ္းကိုေကာင္းတဲ့ စာသားေလးေတြပါ…

View dj’s blog A man should not sleep on silk till he has walked on sand. သဲလမ္းေပၚမေလွ်ာက္ဖူးသေရြ႕ ပိုးထည္ေပၚမအိပ္စက္သင့္ေပ။

Rich miser is poorer than a poorer than a poor man. ကပ္ေစးနညး္ေသာသူေဌးသည္ ဆင္းရဲေသာ သူထက္ ပိုဆင္းရဲသည္။

Never underestimate the power of forgiveness.

ခြင့္လႊတ္ျခငး္၏စြမ္းအားကို ဘယ္ေတာ့မွ အထင္မေသးပါႏွင့္။

When you shoot the arrow of truth, just dip its point in honey. အမွန္တရားတည္းဟူေသာျမားတံကို ပစ္ေသာအခါ ျမားထိပ္ကို ပ်ားရည္ထဲဦးစြာႏွစ္ပါ။

A man isn’t poor if he can still laugh.

လူတစ္ဦးသည္ရယ္ေမာႏုိင္သေရြ့ မဆင္းရဲ ေသးပါ။

Success comes in Cans; not in cant’s.

ေအာင္ျမင္မူသည္ လုပ္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ သာျဖစ္သည္။မလုပ္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ မဟုတ္။

No burden is too heavy if it is carried with love.

ေမတၱာျဖင့္သယ္ပိုးမည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမွ် မေလးလံပါ။

Don’t be afraid of moving slowly; be afraid of standing still.

ေႏွးေႏွးေကြးေကြး ေရြ့လ်ားျခင္းကိုမစိုးရိမ္ပါႏွင့္။မေရြ့မလ်ားဘဲေနျခင္းကိုစိုးရိမ္ပါ။

You don’t know where you are going if you are always looking back. သင္သည္ေနက္သို့တစ္ခ်ိန္လံုးျပန္လွည့္ႀကည့္ေနလွ်င္ သင္သြားသည္ ေနသည့္ခရီးကို မသိႏိုင္ပါ။

Happiness is found along the way; not at the end of the journey. ေပ်ာ္ရႊင္ျခငး္ကိုလမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ေတြ့ရသည္။ခရီးဆံုးတြင္ေတြ့ရသည္မဟုတ္။

We can only appreciate the miracle of sunrise if we have waited in darkness. ကြ်ႏု္ပ္တို့သည္အရုဏ္ဦးေနထြက္ျခငး္ကိ၏အံ့ဖြယ္ကိုအေမွာင္ထဲေစာင့္ဆိုင္းခဲ့မွသာ ခံစားႏုိင္သည္။

Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there. သင္လမ္းမွန္ေနလွ်င္ပင္ျဖစ္ေစထိုေနရာတြင္သာ ထိုင္ေနပါက ကားတက္ႀကိတ္ျခင္းခံရလိမ့္မည္။

He who does not hope to win, has already lost. ေအာင္ျမင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းမရွိေသာသူသည္ ရူံနိမ့္ႏွင့္ျပီးျဖစ္သည္။

You can give without loving, but you cannot love without giving. သင္သည္ေမတၱာမထားပဲေပးကမ္းႏုိင္သည္။သို့ေသာ္ မေပးကမ္းဘဲေမတၱာမထားႏုိင္။

No one knows the weight of another’s burden.

သူတစ္ပါး၏၀န္ထုပ္၀န္ပိုးအေလးကို မည္သူမွ် မသိရွိပါ။

The time of failure is the best time for sowing the seeds of success. က်ရူံးေသာအခ်ိန္သည္ေအာင္ျမင္မူမ်ိဳးေစ့စိုက္ပ်ိဳးရန္အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္သည္။

Wear smile and have friends; wear a frown and have wrinkles. ျပံဳးရယ္ျခင္းျဖင့္မိတ္ေဆြပြားပါ။မ်က္ေမွာင္က်ံဳ့ျခငး္ျဖင့္ပါးေရးတြန့္ရာမ်ားပြားပါ။

A CANDLE, BY CONSUMING ITSELF, GIVES LIGHT TO OHERS. ဖေယာင္းတိုင္သည္မိမိကိုယ္မိမိ ေလာင္ကြ်မ္းျခငး္ျဖင့္ အျခားသူတို့အားအလင္းေရာင္ေပးသည္။

အရမ္းကိုေကာင္းတဲ့ စာသားေလးေတြပါ… ကၽြန္ေတာ္လည္း http://forverfriends.ning.com မွာေတြ႕ရွိလို႔ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါသည္။ ကိုးကား http://forverfriends.ning.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: