ေရနံကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ အထြက္တိုးလုပ္ငန္း ဦးစားေပးလာ

ျပည္တြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ေရနံကုမၸဏီအခ်ဳိ႕သည္ႏွစ္ပိုင္းမွာ အထြက္တိုးလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ ရွာေဖြေရး၊ တြင္းသစ္တူးေဖာ္ေရးေတြဘက္ကို ဦးစားေပးလာၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။ အထြက္တိုးလုပ္ငန္းဦးစားေပးလာတဲ့ ေရနံကုမၸဏီေတြဆီက တစ္ဆင့္ခံကန္ထရိုက္ (sub-con-tract) ယူၿပီး လုပ္ကိုင္တဲ့ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ အလုပ္ျဖစ္လာတယ္။ အဲသည့္ ကန္ထရိုက္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြလည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေကာင္းလာတယ္။ ကန္ထရိုက္ကုမၸဏီက မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရနံရွာေဖြေရး (seismic survey) အပိုင္းကို လုပ္ၾကပါတယ္။ မင္းဘူး၊ မေကြးဘက္က ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ စိုက္ခင္းအခ်ဳိ႕မွာ ကုမၸဏီတစ္ခုက ေရနံရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္တဲ့သတင္း ေၾကးမံုသတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပတယ္။ ေရနံကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ အခုလို ေရနံရွာေဖြေရး၊ တြင္းသစ္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ဦးစားေပးလာတာေတြဟာ က်ဆင္းလာတဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို ျပန္လည္ကာမိေအာင္၊ ထုတ္လုပ္မႈ ထိန္းသိမ္းထားေရးအတြက္ ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ေရနံရွာေဖြေရးအျပင္ အစမ္းတြင္း (test well) တူးဖို႔ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြလည္း ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ကုန္းတြင္းပိုင္းေရာ ကမ္းလြန္မွာပါ တူးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ A-6 မွာအစမ္းတြင္းတူးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာရွိသလို မေလးရွားကုမၸဏီတစ္ခုက မုတၱမကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ M-2 မွာ အစမ္းတြင္းတူးမယ္လို႔ သိရတယ္။ ေရႊဘို၊ မံုရြာဘက္က လုပ္ကြက္ C-2 မွာလည္း အစမ္းတြင္းတူးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏိုင္းလုပ္ကြက္ B-1 မွာအစမ္းတြင္းလုပ္ငန္း စေနၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ရဲတံခြန္အေရွ႕မွာလည္း ေရနံရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးသြားၿပီး အစမ္းတြင္းတူးဖို႔သာ က်န္တယ္လို႔ သိရတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ အေစာပိုင္းက်တဲ့ ေရနံကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ကေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပံုမွန္ဆက္လုပ္ေနၾကတာပါ။ လက္ရွိျပည္တြင္းမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေရနံကုမၸဏီေတြက ကမ္းလြန္(offshore) မွာ ၁၂ ခု ဝန္းက်င္ရွိၿပီး ကုန္းတြင္းပိုင္းမွာ သံုး၊ ေလးခု ေလာက္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ရက္ေန႔ထုတ္ ေမာ္ဒန္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: