၁၁။ ေျပာဆုိသူ

အရူးေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ့စိတ္လႈပ္ရွားမႈကုိ ေျပာခြင့္ျပဳတယ္။
သူတုိ႔ဟာအမွားေတြ ကုိ
ဆက္တုိက္ၾကဴးလြန္တယ္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈကုိ ျဖစ္ေစတယ္။

လူေတာ္ေတြကေတာ့ သဘာ၀က်က် ေျပာတတ္ၾကတယ္။
သူတုိ႔ဟာ အမွန္တရားေတြကုိ ေျပာတယ္။
သုိ႔ေသာ္ အသက္မပါဘူး။

ပညာရွိေတြက်ေတာ့ ပညာစကားေျပာၾကားတယ္။
ဒီစကားေတြဟာ စၾကာ၀ဠာရဲ့ အမွန္တရား (သစၥာတရား)
တစ္ပုိင္းတစ္စ ျဖစ္လာေတာ့တယ္။

Advertisements

One thought on “၁၁။ ေျပာဆုိသူ

  1. thethtet87 September 25, 2010 at 12:42 pm Reply

    ေကာင္းပါတယ္။လူမွဳေရးအေျခခံအေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုပါဘဲ။ဒါေပမဲ့ဘုရားရွင္လက္ထက္ကျဖစ္ပ်က္ခဲသလုိေပါ့။ေလာကၾကီးမွာသူရူးေတြကမ်ားေနတယ္ေလ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: