ေလာင္ကြ်မ္းေနဆဲ မဂၤလာေစ်းၾကီး

ေလာင္ကြ်မ္းေသာ မဂၤလာေစ်းၾကီးသတင္းဓာတ္ပံုမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ http://mmweather.com မွ မူရင္းအတိုင္းတင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
မဂၤလာေစ်းႀကီး မီးေလာင္လွ်က္ရွိ

May 24, 10:03 AM

မဂၤလာေစ်းႀကီးမွာ အခုသတင္းေရးခ်ိန္အထိ မီးေလာင္ေနမႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ ေတြ႕ျမင္ရပံုျဖစ္ပါသည္။
မီးအေျခအေနမ်ားအေၾကာင္းလည္းသိရသည္

weather

fire brokeout

ဆက္လက္ေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲ မဂၤလာေစ်း၏ ထပ္မံရရွိသည့္ ဓါတ္ပံု

-

mmweather

အေဝးမွျမင္ရပံု

-

အေဝးမွျမင္ရပံု


— mmweather · May 24, 10:19 AM · #
-

-


— mmweather · May 24, 10:28 AM · #

-

-


— mmweather · May 24, 10:46 AM · #

၀န္ခံခ်က္။ ။ ျပန္လည္ူကူးယူတင္ျပထားေသာပံုမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္၏မကြ်မ္းက်င္ေသာ တင္ျပမွအတတ္ပညာျဖင့္ပံုမ်ားမေပၚခ့ဲပါလ်င္ http://mmweather.com သို့သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာတို့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပ်က္ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ဆိုင္ရာမ်ာ း ကိုတင္ျပေပးေသာဆိုက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္သိရွိတာကို မ်ွေ၀လိုေသာဆႏၵျဖစ္ပါသာျဖစ္ပါေၾကာင္း…။ ။

Advertisements

Tagged:

3 thoughts on “ေလာင္ကြ်မ္းေနဆဲ မဂၤလာေစ်းၾကီး

  1. intro May 24, 2010 at 10:04 am Reply

    ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ… ပံုေတြ အကုန္ျမင္ရပါတယ္… ကၽြန္ေတာ္လည္း အခုမွ သိတယ္… Sharing လုပ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ… တစ္ျခား Site ေတြ လိုက္ၾကည့္လိုက္ဦးမယ္…

  2. poeaung6 May 24, 2010 at 12:55 pm Reply

    ဒီလိုသာ ေလာင္ေနတယ္ ဆိုရင္ ၿမန္မာနိုင္ငံမွာ ေစ်းေတြကုိ မီးေဘးၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ၿပင္ဆင္သင့္ၿပီ။ ေဆးရုံေတြ ေက်ာင္းေတြေရာေပါ့

  3. timothy May 24, 2010 at 1:42 pm Reply

    This is the characteristic of all failed states. Burma had been under military rule for almost half a century. The junta do not care about people at all. The more people get caught in disaster, the happier the generals are. People had to fend off the disaster of cyclone, flood, draught or fire themselves. Forget about government responsibility and accountability in failed states. The Junta desire and duty is to put millions of people in harm way and make them struggle with daily food, cloth and shelter so that weak defenceless citizens will never be able to stand up against their oppression. Sooner Burma will reach the disastrous status of North Korea where 3 generations were punished and condemned to live in remote areas without food and drink for every dissident. They all disappeared from this life almost unnoticed to the world. Thanks for sharing the evidences which can be used in criminal court when we can put Than Shwe in the docket.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: