ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ၈၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အလုပ္လက္မဲဲ႔မ်ားျဖစ္ၿပီး မိမိဘဝရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေန

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိမသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ၈၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားျဖစ္ၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ မိမိတို႕ဘဝရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာုႏိုင္ငံအတြင္း ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ၈၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အသက္ ၁၆ႏွစ္မွ ၆၅ႏွစ္အတြင္းရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ရရွိမႈမွာ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိေၾကာင္းလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ The Leprosy Mission International ( TLMI) တို႕မွ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားအရသိရသည္။ စစ္တမ္းမ်ားအရ ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအမ်ားဆံုးရွိၿပီး ပညာအရည္အခ်င္းအေနျဖင့္လည္း မူလတန္းအဆင့္အထိသာ တက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္အခက္အခဲမ်ားထဲတြင္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေနျခင္းလည္းပါဝင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ “အခုဆိုရင္ လူမႈဝန္ထမ္းလက္ေအာက္မွာ မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားတဲ့သင္တန္းေက်ာင္းေတြနဲ႔ တျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြက ဖြင့္လွစ္ေပးထားတဲ့အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းေတြလည္းရွိေနပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားစုက ရန္ကုန္မွာ ပဲရွိတဲ့အတြက္ တျခားနယ္ေတြမွာ ရွိတဲ့မသန္စြမ္းသူေတြတက္ေရာက္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းနည္းေနပါေသးတယ္” ဟုမသန္စြမ္းသူတစ္ဦးကေျပာပါသည္။ ယင္းသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း၊ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ ဆံသသင္တန္း၊ ပိုးဇာပံုႏွိပ္သင္တန္း၊ ဓာတ္ပံုသင္တန္း၊ ႀကိမ္ထိုး၊ ဇာထုိးပန္းထိုး၊ ဂ်ပန္ရွပ္စုအႏွိပ္သင္တန္းစသည့္ သင္တန္မ်ား သင္ၾကားေပးေၾကာင္းသိရသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားတြင္ လံုးဝေက်ာင္းမေနဖူးသူ ၅၂ဒသမ ၉ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီးေက်ာင္းေနဖူသူမွာ ၄၇ဒသမ ၁ရွိေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ The Leprosy Mission International တုိ႔ပူးေပါင္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္းအရသိရေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၂၆ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: