ကိုယ့္ဆိုဒ္မွာကိုယ္နာမည္ေလးcursor ေနာက္မွာလိုက္ေနဖို႕

// ENTER TEXT BELOW. CAN *NOT* INCLUDE NORMAL HTML CODE.
var text=’For My Only One Belove’;

var delay=40; // SPEED OF TRAIL
var Xoff=0; // PIXEL COUNT FROM THE LEFT OF THE CURSOR (- VALUES GO TO LEFT)
var Yoff=-30; // PIXEL COUNT FROM THE TOP OF THE CURSOR (- VALUES GO UP)
var txtw=14; // AMOUNT OF PIXEL SPACE EACH CHARACTER OCCUPIES
var beghtml=’‘; // OPTIONAL HTML CODE THAT EFFECTS WHOLE TEXT STRING SUCH AS FONT COLOR, SIZE, ETC.
var endhtml=’
‘; // END HTML CODE. MOSTLY USED IF ABOVE SETTING IS USED.

//********** NO NEED TO EDIT BELOW HERE **********\

ns4 = (navigator.appName.indexOf(“Netscape”)>=0 && document.layers)? true : false;
ie4 = (document.all && !document.getElementById)? true : false;
ie5 = (document.all && document.getElementById)? true : false;
ns6 = (document.getElementById && navigator.appName.indexOf(“Netscape”)>=0 )? true: false;
var txtA=new Array();
text=text.split(”);
var x1=0;
var y1=-1000;
var t=”;

for(i=1;i<=text.length;i++){
t+=(ns4)? '’ : ‘

‘;
t+=beghtml+text[i-1]+endhtml;
t+=(ns4)? ” : ‘

‘;
}
document.write(t);

function moveid(id,x,y){
if(ns4)id.moveTo(x,y);
else{
id.style.left=x+’px’;
id.style.top=y+’px’;
}}

function animate(evt){
x1=Xoff+((ie4||ie5)?event.clientX+document.body.scrollLeft:evt.pageX);
y1=Yoff+((ie4||ie5)?event.clientY+document.body.scrollTop:evt.pageY);
}

function getidleft(id){
if(ns4)return id.left;
else return parseInt(id.style.left);
}

function getidtop(id){
if(ns4)return id.top;
else return parseInt(id.style.top);
}

function getwindowwidth(){
if(ie4||ie5)return document.body.clientWidth+document.body.scrollLeft;
else return window.innerWidth+pageXOffset;
}

function movetxts(){
for(i=text.length;i>1;i=i-1){
if(getidleft(txtA[i-1])+txtw*2>=getwindowwidth()){
moveid(txtA[i-1],0,-1000);
moveid(txtA[i],0,-1000);
}else moveid(txtA[i], getidleft(txtA[i-1])+txtw, getidtop(txtA[i-1]));
}
moveid(txtA[1],x1,y1);
}

window.onload=function(){
for(i=1;i<=text.length;i++)txtA[i]=(ns4)?document.layers['txt'+i]:(ie4)?document.all['txt'+i]:document.getElementById('txt'+i);
if(ns4)document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
document.onmousemove=animate;
setInterval('movetxts()',delay);
}

အဲ့ဒီကုဒ္ေလးေရးရမယ္တဲ႕
ကြၽန္ေတာ့သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေပးတာပါ။သံုးၾကည့္လုိက္ပါဦးေနာ္

Advertisements

One thought on “ကိုယ့္ဆိုဒ္မွာကိုယ္နာမည္ေလးcursor ေနာက္မွာလိုက္ေနဖို႕

  1. lu ta lone May 26, 2010 at 4:33 am Reply

    Paste လည္းလုပ္ရင္း…
    သူမ်ားလည္း သိေအာင္ ကၽြန္ေတာ့္ ဆုိက္မွာ တင္ထားလုိက္မယ္ေနာ္…

    ေက်းဇူးပါ…

    http://bhonelattyone.ning.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: