မစ္ႀကီးနားဘူတာႏွင့္ နန္းေကြ႔ဘူတာအၾကား ရထားသံလမ္းေအာက္၌ ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ

%d bloggers like this: