အေျခခံသံတမန္ေရးရာကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း

အေျခခံသံတမန္ေရးရာကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း (Certificate Course in Basic Diplomatic Skills) သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂၄)အတြက္ သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူ
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿငိမ္းစားသံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၀ါရင့္သံတမန္ႀကီးမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ပို႔ခ်မည့္ အေျခခံသံတမန္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၄)ကို မၾကာမီဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံတကာေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံမႈရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား စာရင္းသြင္းတက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ား၊ သံတမန္ေရးရာ (Protocol)၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ညီလာခံႏွင့္ အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း (International Conferencing)၊ သံတမန္စာေပးစာယူဆက္သြယ္မႈ (Diplomatic Correspondence) ၊ ေစစပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (Negotiating Techniques)၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို အထူးျပဳသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ပညာအရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ေလွ်ာ့ေပါ့စဥ္းစားပါမည္။) သင္တန္းကာလမွာ ရက္သတၱပတ္ (၁၂)ပတ္ျဖစ္ၿပီး “မေဟာသဓာ”ခန္းမေဆာင္၊ ျပည္လမ္း၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေလ့က်င့္ေရး၊ သုေတသနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ ဦးစီးဌာနတြင္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၈)ရက္ေနာက္ဆံုးထားလက္ခံပါမည္။ သင္တန္းသား ဦးေရကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ အျမန္ဆံုးစာရင္းေပးသြင္းၾကပါရန္ႏွင့္ သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ကို ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း ဖုန္း – ၂၂၁၅၃၁၊ ၂၁၁၀၉၉၊ ၂၂၂၀၂၈ သင္တန္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: