နာေရးယပ္ေတာင္ေတြေပၚက ဧည့္သည္ ကဗ်ာေလးပါ။ ဒီကဗ်ာေလးရဲ႕ပိုင္ရွင္အစစ္ကေတာ့အရွင္ဇာဂရိယ မေကြးတိုင္းကျဖစ္ပါသည္။

လာတုန္းကလည္း၊ တစ္ေယာက္တည္းေနာ့

လက္တြဲေခၚကာ၊ ေဖာ္မပါဘူး

ဥစၥာခ်ည္းႏွီး၊ ကုိယ္ထီးတည္း။

ျပန္သြားေတာ့လည္း၊ တစ္ေယာက္တည္းေနာ့

လက္တြဲေခၚကာ၊ ေဖာ္မပါဘူး

ဥစၥာခ်ည္းႏွီး၊ ကုိယ္ထီးတည္း။

လာၿပီးေတာ့နား၊

မသြားေသးခင္၊ ခ်ိန္ေလးတင္မွ

၀န္းက်င္ယွက္ႏြယ္၊ ေႏွာင္ႀကိဳးတြယ္ၾက

ၿပံဳးရယ္မဲ့ငို၊ ခ်စ္မုန္းပိုၾက

မလိုေဒါသ၊ လိုေလာဘႏွင့္

ဘ၀ရိပ္ၿမံဳ၊ ကႀကိဳးစံုခဲ့။

ကံကုန္မိုးခ်ဳပ္၊ လက္တြဲျဖဳတ္ကာ

သုတ္သုတ္ေဆာလွ်င္၊ ခရီးႏွင္သည္

တို႕လွ်င္ ဧည့္သည္ပါတကား။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: