မႏၱေလးတြင္မိုးရြာ

မႏၱေလးမွာမိုးရြာတယ္ဆိုတာထူးဆန္းတဲ့ကိစၥေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ဒါေပမယ့္ည၈နာရီထုိုးခါနီးမွာမိုးတစ္ခါ္ျခိန္းျပီးရြာလုိက္တဲ့မိုးက၉နာရီေလာက္မွတိတ္သြားတယ္ဗ်ာ။
ေတာ္ေတာ္ေလးကိုေရပါတယ္ဗ်။ဒုတိယအၾကိမ္ျပန္ပူလာတဲ့အခ်ိန္မွာမိုးရြာလိုက္တယ္ဆိုေတာ့ေတာ္ေတာ္ကိုေနလို႕ေကာငး္သြားတယ္ဗ်

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: