ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မိသားစု ကား accident ျဖစ္

ၿမိဳ႕ေတာ့္၀န္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းတို႕ မိသားစု စီးလာေသာ ကားသည္ ေနျပည္ေတာ္ – ရန္ကုန္ အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ၂၉ ရက္ေန႕က မေတာ္တဆတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၄င္း၏ ေျမးျဖစ္သူသည္ ထို႕ေန႕တြင္ မဂၤလာဒံုတပ္မေတာ္ေဆး႐ံုတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ပါသည္။
က်န္ထိခိုက္မႈသတင္းမ်ားကို အတိအက်မသိရွိရေသးပါ။

Advertisements
%d bloggers like this: