အီလက္ထေရာနစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား ျပန္လည္အသံုး၀င္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

MyanmarING အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ အသံုးမလို စြန္႔ပစ္ထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းမ်ားအား လိုအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးသြားႏိုင္ရန္အတြက္ ယခု အစီအစဥ္အား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ အိမ္မ်ားႏွင့္ ႐ုံးမ်ားတြင္ စက္ပစၥည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ခ်ဳိ႕ယြင္းသြား၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမာ္ဒယ္နိမ့္သြား၍ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးမျပဳဘဲ စြန္႔ပစ္ထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းမ်ား ရွိေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရံပံုေငြ ေတာင့္တင္းေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွလြဲ၍ ေက်ာင္းအမ်ားစု၏ ကြန္ပ်ဴတာခန္းမ်ားတြင္ ေရွးအခါက လွဴထားခဲ့သည့္ Macintosh စက္ေဟာင္းမ်ားမွလြဲ၍ အသံုးျပဳရန္အဆင္ေျပသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီး ရွိသည့္ Macintosh ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွာလည္း အမ်ားစု ခ်ဳိ႕ယြင္းေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသံုးမျပဳ ပိုေနေသာ ကြန္ပ်ဴတာ သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာအစိတ္အပိုင္းမ်ားအား MyanmarING အဖြဲ႕မွ အလွဴခံ စုေဆာင္းကာ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးျဖစ္ေအာင္ တပ္ဆင္၍ လိုအပ္ေနေသာ ေက်ာင္းမ်ားအား လိုက္လံလွဴဒါန္းေပးရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
စိတ္၀င္စားလွဴဒါန္းလိုသူမ်ားအေနျဖင့္-
၁။ မိမိ ေနအိမ္ သို႔မဟုတ္ ႐ံုးရွိ အသံုးမလိုေသာ အသံုးျပဳ၍ရေသးသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊
၂။ ပ်က္ေနေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွ အသံုးျပဳ၍ရေသးသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊
၃။ ပ်က္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ မပ်က္သည္ျဖစ္ေစ အသံုးမလိုေတာ့ေသာကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ၄င္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊
၄။ လွဴဒါန္းရန္ စက္ပစၥည္းမရွိပါကလည္း လိုအပ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ေငြေၾကး
စသျဖင့္ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္-

ကိုရဲမင္းသြင္ – ၀၉-၅၀၈၀၈၃၆

ကိုေကာင္းျမတ္ထြဋ္ – ၀၉-၅၁၅၃၉၂၅

ကိုလင္းျပည္သာ – ၀၉-၂၀၂၄၅၀၇

ကိုထက္ႏိုင္လင္း – 01-643876
ISN.net 1, Room(4),Building(B), Puma Hosing ,Hlaing River Road Insein Township, Yangon, Myanmar

Advertisements

Tagged: , , , , ,

2 thoughts on “အီလက္ထေရာနစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား ျပန္လည္အသံုး၀င္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

  1. သတင္းလူသား May 31, 2010 at 7:20 pm Reply

    ေကာင္းေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုလုိဆုိရမွာပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိရင္ အခုလုိလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လုိအပ္ေနေသာေနရာမ်ား(ေက်ာင္းမ်ား၊ ပရဟိတေဂဟာမ်ား၊ ပစၥည္းသစ္၀ယ္ယူသံုးစြဲရန္ ေငြေၾကးအျပည့္အ၀မရရွိသူမ်ား)အတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရာေရာက္သကဲ့သုိ႔ စက္ပစၥည္းအေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပစ္သည့္အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းေစမႈကုိလည္းကာကြယ္ရာသည့္အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွလည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးယုိယြင္းျခင္းကုိ ထိန္းသိမ္းရာလည္းေရာက္ပါတယ္။

  2. […] စြန္႔ပစ္ ကြန္ျပဴတာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ကုသိုလ္ယူပါ Posted on July 28, 2010 by shwemyine အသံုးမလို၍ စြန္႔ပစ္ထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ပစၥည္းမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲကာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လွဴဒါန္းနိုင္ရန္အတြက္  Myanmar ING အဖဲြ႕မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီ။ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ – ၁။ မိမိ ေနအိမ္ သို႔မဟုတ္ ႐ံုးရွိ အသံုးမလိုေသာ အသံုးျပဳ၍  ရေသးသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ ၂။ ပ်က္ေနေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွ အသံုးျပဳ၍ရေသးသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ၃။ ပ်က္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ မပ်က္သည္ျဖစ္ေစ အသံုးမလိုေတာ့ေသာ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ၄။ လွဴဒါန္းရန္ စက္ပစၥည္းမရွိပါကလည္း လိုအပ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဝယ္ယူရန္အတြက္ ေငြေၾကး စသည္ျဖင့္ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္ – ကိုရဲမင္းသြင္ – ၀၉-၅၀၈၀၈၃၆ ကိုေကာင္းျမတ္ထြဋ္ – ၀၉-၅၁၅၃၉၂၅ ကိုလင္းျပည္သာ – ၀၉-၂၀၂၄၅၀၇ ကိုထက္ႏိုင္လင္း – ၀၁-၆၄၃၈၇၆ ISN.net 1, Room(4),Building(B), Puma Housing ,Hlaing River Road Insein Township, Yangon, Myanmar UN:F [1.9.3_1094] Credit – Black Ice (Mandalay Gazette) […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: