ဆန္အထူးျပဳ ကုမၸဏီမ်ား အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္း၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဆန္အထူးျပဳကုမၸဏီမ်ား၏ ပထမအႀကိမ္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ ၂၈၊၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI) တြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆန္စပါးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားက လယ္သမားမ်ားကို ယခုထက္ပိုမို ကူညီႏိုင္ရန္ ဆန္အထူးျပဳကုမၸဏီမ်ား အေနႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ အစီအမံမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆန္စက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွျမႇဳပ္ႏွံထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သာမက ျပည္ပေစ်းကြက္ႏွင့္လည္း ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဖလွယ္သံုးသပ္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ ဒီပြဲကို ဥကၠ႒ အပါအဝင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီေတြ အကုန္လံုးတက္ၾကဖို႔ရွိပါတယ္။ အနာဂတ္ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းကို အခုထက္တိုးတက္ဖို႔ စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ က်င္းပရျခင္းပါ ” ဟုျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လယ္သမားမ်ား လယ္ယာလုပ္ငန္းကို အာ႐ုံစူးစိုက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈကို တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဆန္အထူးျပဳ ကုမၸဏီမ်ားကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ဖြဲ႕စည္းၿပီး လယ္သမားမ်ားအား အတိုးႏႈန္း ၂ က်ပ္ျဖင့္ တစ္ဧကလွ်င္ သတ္မွတ္ေငြ ပမာဏ၊ ေငြေၾကး၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး စသည့္ သြင္းအားစုမ်ား ပ႔ံပိုးေပးခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဆန္အထူးျပဳကုမၸဏီ၊ ပဲအထူးျပဳကုမၸဏီ စုစုေပါင္း ၃၁ခုရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ေမလ ၂၇ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day News ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: